Jak nakupovat

Sortiment DD Technik

Záruční podmínky

1. Na zboží u nás zakoupené poskytujeme záruku minimálně 2 roky (vyjímku tvoří baterie a žárovky).

2. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklady o prodeji zboží vystavené prodávajícím kupujícímu (kopii faktury nebo paragonu), nebo jiným, dostatečně věrohodným způsobem prokázat nákup a seznam závad které produkt vykazuje. Kupující by měl předat prodávajícímu reklamované zboží ideálně úplné, s kompletní dokumentací, neporušené, čisté a v originálním balení.

3. Záruka se vztahuje pouze na závady vzniklé při běžném používání výrobku.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným zacházením, násilným působením na výrobek (náraz, pád, písek, voda, apod.), neodbornými zásahy do přístroje, připojováním jiných síťových adaptérů a přepětím v napájecí síti, poruchami na linkách spojů, nedodržením technických podmínek pro instalaci a provozování, nepostupováním dle návodu a na vady vzniklé v důsledku oprav, které neprováděl prodávající nebo jím pověřená osoba. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

5. Nárok na záruku nelze uplatnit, jestliže vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající.

6. V rámci záruky a záruční opravy se nárokuje výhradně oprava výrobku, nikoli jeho vylepšení proti původnímu stavu.

7. U zlevněného zboží a zboží použitého se záruka nevztahuje na vady, pro které bylo zboží zlevněno.

8. Při zasílání reklamovaného zboží k reklamaci poštou nebo přepravou, poštovné nebo přepravné hradí na své náklady zákazník. U dodavatelem uznaného reklamované zboží, hradí náklady na dopravu zpět k zákazníkovi dodavatel.

Ve Velešíně dne 1.10.2007