Jak nakupovat

Sortiment DD Technik

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky vyhlášené firmou DD Technik s.r.o. Poděbradská 777/9a, 19000, Praha, Tel: 380 33 18 30 IČO: 28365798 s platností od 1. 10. 2007

Článek 1

Základní ustanovení
1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží a jsou závazné při prodeji zboží kupujícímu.


Článek 2

Cenové a platební podmínky, čas plnění, registrace zákazníků
1. Ceny zboží jsou aktuální a jsou uvedeny včetně i bez DPH.

2. Jednotlivé prodeje se uzavírají na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- vyplněné údaje o kupujícím a popřípadě adresa dodání zboží
- telefonní číslo a elektronickou adresu
- množství požadovaných kusů produktu
- požadovaný způsob platby a způsob dodání zboží
- v poznámce můžete doplnit další přání a údaje

3. Registrovaným zákazníkům poskytujeme, na zboží zakoupené ve virtuální prodejně, automaticky 6% slevu z maloobchodní ceny výrobku, která se počítá z ceny bez DPH. Tato cena se automaticky zobrazuje při Vašem přihlášení. U některých vybraných produktů v akci, slevu 6% nelze nárokovat. Další slevy pro montážní, obchodní firmy a velkoobchody můžeme nastavit dle Vámi zaslané registrace. Podklady pro registraci ( kopii ŽL nebo výpis z OR ) můžete zaslat na adresu: DD Technik s.r.o. nám. J. V. Kamarýta 72, PSČ 382 32, Velešín, nebo na e-mailem ddtechnik@ddtechnik.cz, popřípadě na faxové číslo 380 331 091. Na našich stránkách vždy uvádíme i jiné slevy vyhlášené v našich prodejnách nebo inzerované akce v médiích. Aktuální ceny výrobků na našem internetovém obchodě jsou platné, ale ceny na našich kamenných obchodech se mohou lišit.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši. Objednávka je ze strany kupujícího závazná.

5. Způsoby platby: Hotově, dobírkou přepravní službě, předfakturou, nebo fakturou se splatností (jen pro smluvní odběratele).

6. Informace k elektronické evidenci tržeb (od 1.3.2017)
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;
v případě technického výpadku pak nejpozději
do 48 hodin.
V současné době se evidence (EET) týká pouze plateb (hotově a kartou), které jsou uskutečněny osobně na našich provozovnách.


Článek 3

Dopravní a expediční podmínky
1. Objednané zboží zasíláme Českou poštou, Geis, PPL. nebo službou Toptrans (hmotnost nad 30 kg, nebo nadměrné rozměry zboží).

2. Naše standardní doba doručení je do 3 pracovních dnů od objednávky. Tuto dobu není možné nijak nárokovat a brát ji jako závaznou. Doba doručení je závislá na druhu zboží, skladové dostupnosti a kapacitě přepravní služby. Pokud není zboží skladem, dodací lhůta může být delší, informujeme Vás prostřednictvím e-mailu, nebo telefonu.

3. Cena objednaného zboží se navyšuje u objednávek o dopravné dle aktuálního ceníku a výše celkové ceny za objednané zboží. Doběrečné a balné je již započteno v ceně přepravy. Speciální - nadměrnou přepravu (nad 2m délky/50kg) firmou Toptrans účtujeme podle váhy a vzdálenosti místa dopravy (tuto cenu můžeme sdělit na přání zákazníka).

Při objednávkách nad 4000 bez DPH (4840,-vč. DPH) za zboží, hradí přepravné a balné DD Technik (výjímaje přepravu Toptrans). Platí pouze pro tuzemskou přepravu. Při přepravě do zahraničí se o aktuálních cenách přepravného informujte u našich pracovníků.

4. Při převzetí zboží od přepravní služby, je povinností každého příjemce si zboží neprodleně překontrolovat v přítomnosti pracovníka přepravní služby. Kontrola se hlavně týká poškození zásilky a souhlasu kusů objednaného zboží!
Naše společnost neručí za poškození a ztrátu části, nebo celé zásilky při přepravě!

5. Nepřevzetí zboží
Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši skutečných nákladů, (které firma DD Technik s.r.o. musela vynaložit) v případě vyexpedování zboží kupujícímu, kdy kupující zboží nepřevezme od dopravce dle uvedených podmínek, pokud se obě strany nedohodnou jinak (např. možnost druhého zaslání). Nepřevzetí zboží je kvalifikováno jako jednostranné porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího, který je tudíž povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady a vzniklou škodu.

Článek 4

Reklamační dispozice
1. Reklamace se řídí: Reklamačním řádem

Článek 5

Informace o zboží
1. Některé uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se ojediněle může jednat o ilustrační obrázky.

Článek 6

Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, který učinil objednávku přes elektronický obchod: Zboží, jež je předmětem uzavřené smlouvy, u které chce spotřebitel uplatnit zmíněné právo, V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako spotřebitel (fyzická osoba - nepodnikatel) právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedeného postupu:
- Kontaktujte nás telefonicky nebo el. poštou, že žádáte o odstoupení od kupní smlouvy. Pokud jste již zboží převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v daňovém dokladě a to za následujících podmínek:
- zboží by mělo být ideálně v původním nepoškozeném obalu
- zboží nesmí jevit známky opotřebení
- zboží musí být nepoškozené
- zboží by mělo být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
- společně se zbožím musí být zaslán doklad o koupi nebo jeho kopie, nebo je potřeba jiným způsobem prokázat nákup u nás.

Pokud zákazník zboží vrátí bez obalu, návodu, či jiného příslušenství, bude zákazníkovi naúčtován poplatek, který bude roven částce, kterou budeme muset vynaložit, abychom zboží uvedli do původního stavu.


Navrácené zboží zasílejte pokud možno doporučeně a pojištěné. Neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží v žádném případě neposílejte na dobírku. Zboží není možno zaslat na dobírku, neboť by nebyla možná kontrola obsahu a kompletnosti zboží prodávajícím před zasláním peněz kupujícímu. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám zašleme dvě kopie dobropisu, které potvrdíte svým podpisem a doplníte číslo Vašeho konta, popřípadě poštovní adresu pro zaslání peněžní částky a jeden dobropis zašlete zpět na naši adresu. Po námi obdržení dobropisu, zašleme složenkou na uvedenou adresu, nebo převodem na Váš účet dobropisovanou částku a to nejpozději do 14-ti dnů po námi fyzickém obdržení dobropisu. Náklady spojené s vrácením zboží, si hradí zákazník sám. V případě nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

V případě rozporu zboží s kupní smlouvou (dle obč.zák.) má zákazník právo vrátit zboží do 6-ti měsíců.

Článek 7

Závěrečná ustanovení
1. Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané firmou DD Technik s.r.o. ode dne jejich vyhlášení.

2. V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si firma DD Technik s.r.o. vyhrazuje právo VOP měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem minimálně měsíc předem.

Ve Velešíně 1.10.2007


Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Naše společnost považuje ochranu soukromí a ochranu osobních dat za velmi významnou a proto vydává tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „zásady“). Cílem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje zpracováváme při poskytování služeb a při návštěvách našich internetových stránek a při komunikaci s potenciálními nebo současnými zákazníky, případně zaměstnanci a návštěvníky naší prodejny. Součástí tohoto dokumentu je také definice k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informace o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“). Prohlašujeme, že dodržujeme veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Poskytovatel služeb, prodejce
Jako „Poskytovatel” se v těchto zásadách označuje provozovatel internetového a kamenného obchodu firma DD Technik s.r.o.. IČO 28365798, se sídlem Poděbradská 777/9a, Praha, 19000, je vedena u rejstříkového soudu v Praze oddíl C, vložka 136410. Registrace na ÚOOÚ č. 00045104.

Zpracování osobních údajů
Osobní údaje se mohou zpracovávat pouze na základě zákonného zpracování, nebo oprávněného titulu, nebo na základě udělení souhlasu. Poskytovatel osobní údaje zpracovává jen v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy. Jedná se tak většinou o zákazníky Poskytovatele, dodavatele a jiné osoby, které jsou s Poskytovatelem ve smluvním vztahu. Poskytovatel dále zpracovává údaje nezbytné pro splnění právní povinnosti, například na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem, které jsou potřeba uchovávat dle zákona o DPH nebo zákona o účetnictví. Platná legislativa podnikatelským subjektům nařizuje archivovat po stanovenou dobu účetní doklady, mnohdy obsahující osobní údaje fyzických osob. Z důvodu zachování integrity účetních dat nejde například ve finančních výkazech zcela oddělit již zpracované osobní údaje. Celistvost dat je žádoucí také v případě zpětné kontroly finančního úřadu či úřadu práce.

Nejmenší možný rozsah zpracování
Poskytovatel zpracovává osobní údaje v pokud možno nejmenším možném rozsahu, který je potřeba. Rozsah je dále definován v těchto Zásadách. Všechny zpracovávané osobní údaje Poskytovatel udržuje (ve spolupráci se subjekty) co nejpřesnější a aktualizované.

Informace o zabezpečení
Poskytovatel klade maximální důraz na náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním, nebo ztrátou. Poskytovatel má dostatečná organizační opatření, včetně procesních postupů pro zachování maximální bezpečnosti osobních údajů. Poskytovatel také věnuje maximální péči technickému zabezpečení všech osobních údajů. Vzdálený elektronický přístup k osobním údajům je umožněn jen v provozovně poskytovatele. Z externí sítě není přístup k osobním údajům umožněn. K osobním datům mají přístup jen pracovníci Poskytovatele a smluvní partneři a to vždy v přesně definovaném rozsahu, který je nutný pro výkon jejich pracovní činnosti. Oprávnění a přístup k osobním datům se u jednotlivých pracovníků liší a to v souladu s přísnými pravidly v závislosti na jejich pracovní náplni. Poskytovatel všechny osobní údaje uchovává ve svých informačních systémech, zálohy na svých zálohovacích médiích, a to na území Evropské unie. Všechny informační systémy a servery jsou umístěny či uchovávány pod přímou kontrolou poskytovatele. Nevyplývá-li ze zásad jinak, nejsou osobní údaje poskytovány ani zpřístupňovány třetím osobám.

Zálohování a obnova ze zálohy
Všechna osobní data a osobní údaje jsou pravidelně zálohované. V provedených zálohách Poskytovatel do dat nezasahuje a v případě obnovy poskytovatel osobní data po obnově upraví tak, aby byla v souladu s těmito Zásadami. V případě, že (například) dojde k poškození některých technických zařízení a tím k poškození některých osobních údajů, tak je Poskytovatel oprávněn obnovit všechna potřebná data ze zálohy, která jsou k tomuto určena. Poskytovatel se zavazuje, že nejpozději do 30 dnů, z takto obnovených dat, vymaže všechny osobní údaje, které již nemají být dostupné.

Osobní údaje zpracovávané Poskytovatelem
Poskytovatel považuje za „Osobní údaje“ všechny informace, které se vztahují k fyzické osobě a kterou je poskytovatel schopen na základě těchto informací zcela jednoznačně identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb poskytovatel zpracovává nebo může zpracovat osobní údaje, které jsou uvedené v těchto zásadách.

Osobní údaje získává poskytovatel od subjektů těchto údajů. Poskytovatel zpracovává jen údaje nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme konkrétního zákazníka.
Osobní údaje mohou být v evidenci používány opakovaně a to u různých služeb, případně v souvislosti s různou povahou použití (například zákaznický účet, kontakty na uživatele služby, kontakty správce služby, kontakty pro vyúčtování služby, kontakty pro externí technický servis u zákazníka).

Provozní a lokalizační údaje
Poskytovatel zpracovává další provozní a lokalizační údaje týkající se přenosu dat sítěmi elektronických komunikací, které jsou potřebné pro poskytování kvalitních a bezpečných služeb (například o datových přenosech, e-mailových službách a dalších službách provozovaných poskytovatelem), případně pro řešení případných situací plynoucích z poskytování služby a plnění zákonných povinností Poskytovatele.

Kamerové záznamy z prostor poskytovatele
Poskytovatel provozuje ve svých prostorách kamery z důvodu bezpečnosti. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy dostatečně označeny upozorněním.

Ostatní údaje generované v souvislosti s poskytováním služeb
Tyto údaje vznikají při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec údajů potřebných pro přenos dat nebo poskytnutí služby. Údaje generované (například) sítovými zařízeními při poskytování služeb elektronických komunikací nad rámec provozních a lokalizačních údajů jsou nezbytné pro monitorování kvality služby, monitorování bezpečnostních rizik, vyhodnocování kvality sítě a služeb.

Komunikace mezi Poskytovatelem a zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb Poskytovatele mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Jedná se o písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a krátké textové zprávy.

Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Poskytovatele nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě souhlasu.

Zpracovávání z důvodu oprávněných zájmů
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Poskytovatele a ochranu oprávněných zájmů Poskytovatele je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat.

Mazání a anonymizace
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Následně jsou osobní údaje vymazány, v případě tištěných nokumentů skartovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou uvedeny v těchto Zásadách.

Doba uchovávaní informací o zákaznících
U svých zákazníků je Poskytovatel oprávněn zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách a údaje z jejich komunikace s Poskytovatelem po dobu jednoho roku ode dne ukončení poslední smlouvy , nebo obchodního vztahu s Poskytovatelem. Vyjímku tvoří registrovaní zakazníci, kteří si vyslovně přáli být v databázi registrovaných (zejména kvůli budoucím nakupům a případným každoročně se opakujícím službám)

Informace o komunikaci s potencionálními zákazníky
V případě jednání a komunikace mezi Poskytovatelem a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Poskytovatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu jednoho roku od posledního jednání.

Kamerové záznamy
Kamerové video záznamy z prostor Poskytovatele a okolí objektů Poskytovatele jsou zpracovávány většinou do jednoho maximálně po dobu tří měsíců ode dne pořízení kamerového záznamu.

Účetní doklady
Faktury a další účetní doklady vystavené Poskytovatelem jsou v souladu s příslušnými předpisy, zejména § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné informace vztahující se k dané službě. Osobní údaje Poskytovatel smaže nebo zlikviduje nejpozději v následujícím kalendářním měsíci po uplynutí doby v předchozí větě.
Zákaznický účet, registrovaní zakazníci
Poskytnutím údajů potřebných k vytvoření zákaznického účtu nám subjekt údajů dává souhlas se zpracováním, které je možné dle nařízení GDPR kdykoliv odvolat. Úplné vymazání zákaznického účtu je provedeno na základě autorizovaného požadavku subjektu údajů.

Podklady pro případnou reklamaci
V souladu s § 90 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je Poskytovatel povinen uchovávat provozní údaje služby a prodeje do konce doby, během níž může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby a prodeje právně napadeno reklamací. Pro tento účel Poskytovatel zpracovává v souladu s § 64 odst. 8 až 10 a § 129 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích provozní údaje služby po dobu 6 měsíců od jejího poskytnutí. Poskytovatel je dále oprávněn zpracovávat provozní údaje služby do doby rozhodnutí sporu o námitce proti vyřízení reklamace nebo do doby, po kterou může být pohledávka právně vymáhána.

Provozní a lokalizační údaje
V souladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích je Poskytovatel povinen uchovávat po dobu 6 měsíců provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny při provozování veřejných komunikačních sítí a při poskytovávání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a je na požádání povinen je poskytnout orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům, ale vždy za splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. Poskytovatel uchovává v souladu se zákonem další provozní a lokalizační údaje související s telekomunikačním provozem, zejména takzvané serverové logy přístupů (například logy e-mailové komunikace, access logy, error logy, ftp logy a další). Vzhledem k obsahu jsou tyto logy poskytnuty pouze na základě žádosti dotčených subjektů a to v souladu se zákonem, případně jen úřadům nebo státním orgánům. Poskytovatel nezasahuje do obsahu logů a tyto logy mohou být použité jako důkazy v trestních řízeních. Po uplynutí výše uvedených lhůt pro ukládání logů, Poskytovatel příslušné logy smaže.

Zpracovávání cookies na internetových stránkách Poskytovatele
V případě, že má návštěvník internetových stránek Poskytovatele ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme pro účely analýzy návštěvnosti záznamy z cookies umístěných na internetových stránkách Poskytovatele. Tyto údaje mohou být monitorovány i službou Google Analytics, která je provozovaná společností Google, Inc.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání u Poskytovatele
V případě uchazečů o zaměstnání u Poskytovatele jsou zpracovávány pouze osobní údaje uvedené v životopisu nebo v komunikaci související s výběrovým řízením. V případě, že nedojde k uzavření pracovního poměru, jsou všechny osobní údaje zpracovávány maximálně po dobu jednoho roku po skončení výběrového řízení nebo vzájemné komunikace související s výběrovým řízením.

Kategorie příjemců osobních údajů
Pokud poskytovatel při plnění svých povinností využívá některé specializované služby třetích stran. V případě, že externí dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Poskytovatele, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů Poskytovatele a nesmí je využít jinak. Jde například o činnost externích servisních a montážních techniků, doručovatelů zásilek a externích správců IT systémů. S každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem zejména na území České republiky, výjimečně se sídlem v členském státě Evropské unie. Zpracovatelům předáváme vždy jen ty nejnutnější data, která jsou pro jejich činnost nezbytná.

Způsob zpracování osobních údajů
Poskytovatel zpracovává osobní údaje převážně automatizovaně v elektronické formě, ale také ručně (v tištěné a elektronické podobě). Poskytovatel vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. Ruční zpracování provádí Poskytovatel v provozovnách jednotlivými pověřenými pracovníky a to vždy za dodržení pravidel pro správu a nakládání s osobními údaji. Za účelem zpracování má Poskytovatel stanovená organizační a bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k náhodnému nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změnám, úpravám, ztrátě, poškození nebo k jinému zneužití osobních údajů. Poskytovatel a všechny osoby účastnící se zpracování osobních údajů respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a ochranu osobních údajů a proto vždy postupují v souladu s pravidly a v souladu s těmito Zásadami a v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Obchodní sdělení zasílaná e-mailem
Z obchodních sdělení zaslaných Poskytovatelem je vždy zřejmé, že je Poskytovatel jejich odesílatel a je vždy dostatečně zřejmé, že se jedná o obchodní sdělení. Obchodní sdělení můžeme zasílat buď na kontakty našich zákazníků na základě oprávněného zájmu Poskytovatele, a to jen do doby než vyslovíte nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.
Informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Subjekt údajů, kterého lze dostatečně identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu, která odpovídajícím způsobem prokáže Poskytovateli svoji totožnost, má následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Poskytovatele potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, informace o účelech zpracování, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování a právu podat stížnost u dozorového úřadu. Žádost na kopii osobních údajů nebo potvrzení o zpracování osobních údajů lze učinit pouze autorizovaně v zákaznické administraci Poskytovatele nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu zaslaného na adresu provozovny Poskytovatele.

Právo na opravu nepřesných údajů
Subjekt údajů má právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů, které o něm bude Poskytovatel zpracovávat nebo zpracovává. Zákazník má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zákazník je zároveň povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Poskytovatel zpracovává, nejsou přesné. Poskytovatel opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost lze učinit autorizovaně v zákaznické administraci Poskytovatele nebo písemně formou klasického doporučeného dopisu zaslaného na adresu provozovny Poskytovatele.

Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Poskytovatel neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Poskytovatel má nastaveny mechanismy pro zajištění automatického výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit na Poskytovatele písemně formou klasického doporučeného dopisu zaslaného na adresu provozovny Poskytovatele.

Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování a to písemně formou klasického doporučeného dopisu zaslaného na adresu provozovny Poskytovatele.

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany Poskytovatele v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel neprokáže, že existuje oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Poskytovatel zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Námitku je možné učinit písemně formou klasického doporučeného dopisu zaslaného na adresu provozovny Poskytovatele.

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je možné učinit kliknutím na odkaz v obchodním sdělení. Zpracování údajů z cookies je možné omezit nebo zrušit příslušným nastavením webového prohlížeče.

Právo obrátit se na Poskytovatele a právo obrátit se na dozorový úřad
Každý subjekt údajů, který se domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje, které jsou v rozporu s ochranou osobních údajů nebo ochranou soukromí nebo mají vliv na kvalitu osobního života subjektu údajů nebo jsou v rozporu se zákonem, má právo se obrátit na Poskytovatele a požádat o vysvětlení, případně o nápravu a odstranění závadného stavu. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Zveřejnění Zásad.

Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách www.ddtechnik.cz

Účinnost Zásad.
Účinnost těchto zásad je od 25. 5. 2018.

Kontaktní údaje Správce
DD Technik s.r.o.
Náměstí J. V. Kamarýta 72
382 32, Velešín
IČ: 28365798
DIČ: CZ28365798
Email: ddtechnik@ddtechnik.cz
Telefon: (+420) 380331830

Doplněno 23.5.2018